แม่โขง สายน้ำพยศ

http://www.mekongstory.com/

แม่โขง สายน้ำพยศ

หน้าโฮช

DVD สารคดี แม่โขงสายน้ำพยศ

ปฏิบัติการไล่ล่าสุดขอบฟ้าที่เลือนลับ ค้นหาต้นแม่น้ำโขง

ราคาปกติ 1,600.00 บาท

รูปแบบวีดีทัศน์

สุทธิชัย หยุ่น

“ทำไมเราต้องรู้เรื่องแม่โขง? แม่โขง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” สุทธิชัย หยุ่น และ พิภพ พานิชภักดิ์เล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำโขงและความน่าสนใจที่นำเสนอในสารคดีชุดนี้ รวม 10 ตอน

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น การแสวงหาแม่น้ำและความหมาย ต้นน้ำแม่โขง

หลังจากภารกิจในการเดินทางแสวงหาเส้นทางสายไหม ลุล่วงไป สุทธิชัย หยุ่น และพิภพ พานิชภักดิ์ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อแสวงหาแม่น้ำและความหมาย กับการเดินทางเพื่อค้นหาต้นน้ำโขง จากจุดเริ่ม ณ แม่น้ำโขง ที่อำเภอโขงเจียม ก่อนเดินทางมุ่งต่อไปยังทิเบต แหล่งกำเนิดต้นน้ำที่แท้จริงของแม่โขง ที่เต็มไปด้วย มวลหิมะและยอดเขาสูง ที่ที่แทบจะไม่มีชีวิตแต่กลับเป็นแหล่งเริ่มต้นของสายน้ำที่เลี้ยงชีวิตคนนับร้อยล้านกว่าชีวิต

ตอนที่ 2 ความศักดิ์สิทธิ์ และศรัทธา ของชาวทิเบตที่มีต่อต้นน้ำแม่โขง

บนเส้นทางในการแสวงหาต้นน้ำแม่โขงที่ทิเบต ของสุทธิชัย หยุ่น ในครั้งนี้ ได้พานพบความหมาย ความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา ของชาวทิเบตที่มีต่อน้ำแม่โขง และสายน้ำโขง ยอดภูเขาคาวาคาโป ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาเหม่ยลี่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวทิเบต ความหมายวิถีชีวิตของคนทิเบตที่อิงแอบกับศาสนา

ตอนที่ 3 ชีวิตริมสายน้ำ ที่ทิเบต

เข้าสู่หมู่บ้าน เปิดประเด็นประชากรที่พึ่งพิงแม่น้ำโขง ในฐานะสายน้ำนานาชาติ ที่อยู่เหนือการจัดการของมนุษย์กล่าวกันว่า แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความเอื้ออารีต่อมนุษย์ แต่ไม่เป็นมิตรต่อมิติการพัฒนาในระดับมหภาคชีวิตที่อิงธรรมชาติ หาอยู่หากินตามประสามักได้รับ การโอบอุ้ม แต่จักรวรรดิ และ มหาอำนาจ มักพบกับความขัดแย้งและอุปสรรค อย่างไม่คาดคิดในความพยายาม ที่ปราบพยศและใช้งาน สายน้ำแห่งนี้

ตอนที่ 4 ยูนนาน ตำนานพญานาค น่านเจ้า และคนโต

แม่โขงสายน้ำชีวิตประวัติศาสตร์ คือ ข้อมูลที่นำสุทธิชัย หยุ่น เดินทางสู่ต้าลี่ ในมณฑลยูนนาน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ความหมายที่ว่าคณะ สำรวจแม่น้ำโขงชาวฝรั่งเศส เมื่อ 143 ปีก่อน ได้เดินทางมาถึง ทะเลสาบเอ๋อไห่ ในต้าลี่ และสรุปว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ คือต้นน้ำแม่โขง นอกจากนี้ ตำนานที่เล่าขานกันมาว่า หนองแส เป็นต้นกำเนิดของพญานาคและพญาแถน รวมถึงการตามรอยประวัติศาสตร์ ที่มีการกล่าวกันว่า บรรพบุรุษของคนไทย มาจากต้าลี่ หรืออาณาจักรน่านเจ้า ในอดีต

ตอนที่ 5 สิบสองปันนาที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ชนกลุ่มน้อยในจีน เริ่มต้องมีบทบาทใหม่ในการรับนักท่องเที่ยวผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวกับชุมชนไต และแนวคิดของจีนในความพยายามที่จะปรับใช้แม่น้ำนี้ให้รับใช้ประเทศรับฟังเรื่องราวในการย้านถิ่นฐานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้มาจากการจัดการโดยเทคโนโลยีนอกจากนี้สุทธิชัย หยุ่น ได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับ กษัติย์องค์สุดท้ายของสิบสองปันนาด้วย

ตอนที่ 6 หลวงพระบาง ความเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นแม่น้ำโขง ในลาว

ประเทศลาว คือ พื้นที่สำคัญในการหล่อเลี้ยง และเติมเต็มแม่น้ำโขงสายนี้ เนื่องจากแม่น้ำสาขาในลาวส่วนใหญ่ไหลลงแม่น้ำโขง นอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว การพัฒนาต่าง ๆ ที่มีต่อแม่น้ำโขงสายนี้ไปลาว ย่อมส่งผลถึงสายน้ำโขงในช่วงตอนใต้ที่ไทย กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึงประเทศลาว ในปัจจุบัน กำลังเดินทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆจากประวัติศาสตร์ ในยุคล่าอาณานิคม ฝรั่งเศส สงคราม และความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มีต่อแม่น้ำโขง

ตอนที่ 7 เสียงจากคนใต้น้ำโขง โขงเจียม และเชียงของ

จากจีนมาสู่ สบรวก หรือ สามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ที่แม่น้ำโขง เป็นพรมแดนของสามประเทศ คือ ไทย พม่า และลาวเปิดประเด็นเรื่องการค้า การขนส่งทางเรือในแม่น้ำโขง การเข้ามาของสินค้า จนถึงเรื่องการระเบิดแก่ง ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและการทำงานของกลุ่มคนที่เชียงของเกี่ยวกับแม่น้ำโขง เดินทางไปบังเขื่อนปากมูล วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างกระแสการพัฒนาหลัก กับ วัฒนธรรมย่อย บนฐานของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ที่นับวันจะมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น

ตอนที่ 8 แม่โขงในอินโดจีน สมัยล่าอาณานิคม โตนเลสาป และพนมเปญ

แม่โขงบทเรียนของความขัดแย้ง เล่าถึงประวัติศาสตร์ความไม่สงบในภูมิภาค ที่ยังทิ้งบาดแผลไว้ในความทรงจำ เดินทางจากโตนเลสาบ พนมเปญ คุกโตล สเลง สัมภาษณ์นักโทษและนักวาดรูป (แวน แนท) สะท้อนความตีบตันของการยึดถือผู้นำและแนวคิดในความสัมพันธ์ที่เอื้อซึ่งกันและกัน ระหว่างโตนเลสาบ และแม่น้ำโขง หากมีการะทำใดจากฝีมือมนุษย์ จะส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติของโตนเลสาบ และแม่น้ำโขง และแน่นอนจะส่งผลไปสู่วิถีชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก

ตอนที่ 9 อินโดจีน เส้นทางเรื่องราวการถอนรากถอนโคน จรยุทธจับศึก สมัยสงครามเวียดนาม

เปิดเรื่องด้วยความสำคัญของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ที่เวียดนามว่า เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญอย่างยิ่งของเวียดนามและบทเรียนของการขาดแคลนข้าวใน สมัยสงครามมหาบูรพา ย้อนรอยบาดแผล สงคราม ที่มีผลต่อการเมืองทั้งในภูมิภาคและประเทศไทย การแผ่อำนาจและการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่ยังไม่ยุติจวบจนทุกวันนี้ แม่โขง บทเรียนแห่งความขัดแย้ง และการให้อภัย แต่การเดินทางของแม่โขง สายน้ำพยศ ไม่ได้สิ้นสุดที่ปากน้ำแม่โขง ที่เวียดนามเท่านั้น

ตอนที่ 10 ปลายทางหรือจุดจบ ก็คือ จุดเริ่มต้น

การเดินทางแสวงหาแม่น้ำและความหมายของ สุทธิชัย หยุ่น จากปากแม่น้ำโขง ที่เวียดนาม…สู่ทะเลสาบสงขลาความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง ระหว่างแม่น้ำโขง ทะเลสาบสงขลา และอ่าวไทย วิธีคิดแบบการพัฒนากระแสหลักที่มีผลต่อแม่น้ำโขง และธรรมชาติ สายน้ำโขง เชื่อมโยง และเป็นแกนกลางในการสร้างความรักระหว่างอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยาบทสรุปของสุทธิชัย หยุ่น กับเสียงสะท้อนของคนตลอดแม่น้ำโขง ปลายทางก็คือต้นทาง คือ จิตสำนึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สื่อสารสนเทศเกี่ยวข้อง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s